Baza eksploatacyjna

zaparkowane pojazdyOferujemy wynajem bazy eksploatacyjnej przewoźnikom krajowym oraz międzynarodowym przystosowanej do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły.
Jest to idealna lokalizacja na siedzibę, oddział firmy lub centrum operacyjne, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.
Baza eksploatacyjna spełnia wszelkie wymogi prawne obowiązujące od 1 stycznia 2023, które wynikają wprost z ustawy o transporcie drogowym.

W ramach oferowanego obszaru mamy do dyspozycji:

  • miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym,
  • miejsca załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
  • miejsca przeznaczone do wykonywania konserwacji lub naprawy pojazdów.


Zgodnie z wymogami baza eksploatacyjna musi być dostosowana do skali prowadzonej działalności, tj. liczba miejsc musi wynosić co najmniej jedną trzecią liczby zgłoszonych pojazdów.

Posiadamy ogromną przestrzeń parkingową, która pozwala na sprostanie wymogom dotyczącym zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych flotom posiadającym nawet kilkaset pojazdów.

Więcej informacji na ten temat:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-obowiazki-przewoznikow-drogowych